حرکت

حرکت مفهومی است مرتبط با تغییر مکان. حرکت یا جنبش (به انگلیسی: Motion) در فیزیک، به معنی تغییر مکان جسم در ارتباط با زمان است. حرکت یعنی تغییر مکان جسم نسبت به ناظر (حرکت امری نسبی است) حرکت در فیزیک از نیرو ناشی می‌شود و با ...

جوشکاری اصطکاکی

جوشکاری اصطکاکی. همهٔ روش‌های جوشکاری را می‌توان در یکی از دو دستهٔ اصلی طبقه‌بندی کرد: جوشکاری ذوبی و جوشکاری فشاری (غیر ذوبی). جوشکاری اصطکاکی (به انگلیسی: Friction Welding ، FRW) یک فرایند جوشکاری ...

نیرو

نیرو (به عربی: قوة) و (به انگلیسی: Force) با نماد F در فیزیک یک کمیت برداری است که باعث شتاب گرفتن جسم‌ها می‌شود، در واقع نیروی خالص عامل شتاب است. نیرو را به‌طور شهودی می‌توان با کشیدن یا هُل دادن ...

لختی دورانی چیست؟ — به زبان ساده – فرادرس

فیزیک . مکانیک . مهندسی. لختی دورانی چیست؟. — به زبان ساده. به توانایی اجسام مختلف در دوران، «لَختی دورانی» (Rotational Inertia) یا « ممان اینرسی » (Moment of Inertia) گفته می‌شود. این مقدار یک عدد اسکالر است که ...

دایره

و. در هندسه ، دایره یک منحنی مسطح و بسته و شامل نقاطی از صفحه است که فاصله‌شان از نقطهٔ ثابتی واقع در آن صفحه مقداری ثابت باشد. نقطهٔ ثابت، مرکز دایره و مقدار ثابت، اندازهٔ شعاع دایره نامیده می ...

بسامد زاویه‌ای

یکاها. در اس‌آی بسامد زاویه‌ای به صورت رادیان بر ثانیه اندازه گرفته می‌شود. بیاد داشته باشید که هرتز (Hz) برای فرکانس معمولی (f) بکار می‌رود نه برای ω.کاربردها حرکت دورانی. در حرکت دورانی رابطهٔ بین بسامد زاویه‌ای، سرعت ...

حرکت دایره ای — به زبان ساده – فرادرس

تعریف حرکت دایره‌ ای. حرکت دایره‌ای یکنواخت به حرکتی گفته می‌شود که در آن یک جسم روی مسیری دایره‌ای با سرعتی ثابت در حرکت باشد. برای نمونه پره موتور جتی را در نظر بگیرید …

انواع ماهیچه های بدن انسان — به زبان ساده – فرادرس

در این مطلب از مجله فرادرس با انواع ماهیچه‌های بدن انسان آشنا می‌شویم. در بدن انسان حدود 600 عضله وجود دارد، انواع ماهیچه‌های بدن نقش‌های مختلفی مانند پمپاژ خون و حمایت از حرکت تا بلند کردن وزنه‌های سنگین یا زایمان را ...

حرکت دورانی

باید توجه داشته باشیم که حرکت بر روی مسیر دایره‌ای ، با دوران یک جسم به دور یک محور تفاوت دارد. هر حرکت دورانی با محور دوران و زاویه دوران مشخص می‌‌شود.

دو رنگ‌تابی دورانی

رنگ تابی دورانی عبارت از تفاوت Δε ≡ εL-εR است. میدان الکتریکی از یک پرتو که باعث جابجایی خطی در هنگام برقراری ارتباط با یک مولکول (دو قطبی الکتریکی)، در حالی که میدان مغناطیسی آن، باعث می‌شود ...

شیر دروازه‌ای

شیر دروازه‌ای. شیر دروازه‌ای یا شیر کشویی (به انگلیسی: Gate valve) گونه‌ای از شیر صنعتی است که در آن از یک دریچه دایره‌ای یا مستطیلی برای باز و بسته کردن مسیر جریان سیال استفاده می‌شود و گاهی به ...

موج‌بر

موج‌بَر [۱] ساختاری است؛ که امواجی چون امواج الکترومغناطیسی یا امواج صوتی را هدایت و منتقل می‌کند. برای هر نوع موج انواع گوناگونی موج‌بر وجود دارد. نوع اصلی و معمول آن یک لولهٔ فلزی توخالی ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.