تشخیص مقیاس نقشه در اتوکد

تشخیص مقیاس نقشه اتوکد. به چند دلیل است که ما مجبور می شویم تا خودمان دست به کار شده و مقیاس نقشه مان را بدست آوریم ، با این روشی که در ادامه به شما آموزش می دهیم دیگر نیازی نیست به دنبال طراح ...

فشار در شاره ها

یعنی اگر فشار گاز داخل یک محفظه را خواستیم بدست آوریم، می توانیم فشار هر نقطه دلخواه از محفظه را با توجه به مساله بدست آوریم. مثال ۲: در شکل زیر فشار سه نقطه ی هم تراز a و b و c را با هم مقایسه کنید.

مبنای دودویی کامپیوتر | 0 و 1 در کامپیوتر چیست؟

حالت اول: از ده دهی به دودویی. یک روش بسیار ساده و معمول تبدیل مبنای ده دهی به دودویی متوالی تقسیم کردن بر عدد 2 است و باقی مانده های بدست آمده از این عملیات را تا رسیدن خارج قسمت به عدد صفر تقسیم ...

آزمایش دانسیته در محل

وسایل آزمایش دانسیته در محل. برای انجام تست سندباتل لازم است تجهیزات زیر را فراهم نمایید: دستگاه استوانه ای شکل سندباتل. قلم و چکش برای کندن زمین. کیسه ماسه استاندارد. قوطی تعیین درصد رطوبت ...

مقاومت حرارتی و نوری چیست و چگونه کار می کند؟

به این صورت که با رسم یک خط افقی در مقابل مقاومت در محور y، و کشیدن یک خط عمودی به پایین از جایی که این خط افقی با نمودار قطع می شود، می توانیم دمای ترمیستور را بدست آوریم. انواع ترمیستور

محاسبه هد و دبی پمپ | جدول و فرمول

0.25. با داشتن مقادیر مصرف روزانه هر نفر در ساختمان‌های مختلف مسکونی و ضریب همزمانی طبق فرمول زیر، میزان دبی مورد نیاز ساختمان با تقریب خوبی محاسبه می‌شود. فرمول محاسبه دبی پمپ به صورت زیر است ...

قانون کسینوس‌ ها — به زبان ساده – فرادرس

در حقیقت اگر بخواهیم اندازه زاویه c را بدست آوریم، بایستی از مفهوم تابع معکوس مثلثاتی استفاده کنیم. در نتیجه در ادامه، ابتدا cos C و سپس با اعمال تابع معکوس روی آن، اندازه زاویه C را بدست می‌آوریم.

زاویه های داخلی

مجموع زاویه های داخلی یک – ضلعی از رابطه زیر بدست می‌آید: در این رابطه تعداد اضلاع چند ضلعی را نشان می‌دهد. مثال 1: در چندضلعی زیر، اندازۀ زاویه را بدست آورید. حل 1: در صورت سؤال، یک پنج‌ضلعی ...

دستگاه مختصات و معادله خط | خلایق

هر نقطه روی این دستگاه را می توانیم به صورت ترکیبی از مختصه های x و y بنویسیم. مختصات یک نقطه را روی محورهای مختصات به اشکال گوناگونی نشان می دهند. نکته مهم ۱: در نوشتن مختصات یک نقطه ، جای مختصه ...

آموزش اعداد مختلط و فازورها | بلاگ دیجی قطعه

در آخرین آموزش در مورد فازورها، دیدیم که یک عدد مختلط توسط یک قسمت حقیقی و یک قسمت موهومی نشان داده می شود که شکل کلی بصورت زیر است: Z=X+jy. بطوریکه: Z – عدد مختلط که نشان دهنده بردار است. x – قسمت ...

کنترل کننده PID به زبان ساده (آموزش کنترلر PID)

بنابراین کنترل کننده PID چیست؟. کنترل کننده PID به طور جهانی پذیرفته شده است و معمولاً در کاربرد های صنعتی از کنترلر استفاده می شود زیرا کنترل کننده PID ساده است و پایداری خوب و پاسخ سریع را فراهم ...

اموزش ساخت بازی با گودو(گودوت) قسمت دوم

ما می توانیم همه کدها را در Player.gd بنویسیم ، اما پس از آن با افزودن سلاح ، مدیریت Player.gd دشوارتر می شود. ... ما ابتدا گره سلاح را بدست می آوریم. اگر گره اسلحه تهی نباشد ، سپس متغیر player_node آن را روی این ...

توابع مثلثاتی/قانون کسینوس‌ها

بنابر قانون کسینوس‌ها: مساحت مثلث در تمرین قبل را حساب کنید. روش اول. با بدست آوردن ارتفاع. اگر ارتفاع عمود بر ضلع را بنامیم، مثلث قائم‌الزاویه ایجاد می‌شود. می‌دانیم که در یک مثلث قائم ...

گرماسنجی یا کالریمتری — به زبان ساده – فرادرس

گرماسنجی فشار ثابت. گرماسنجی حجم ثابت. جمع بندی گرماسنجی. مقادیر اندازه‌گیری شده در آزمایش گرماسنجی یعنی تغییر در دمای دستگاه، باید به نوعی با گرمای مصرفی یا تولیدی در واکنش شیمیایی مرتبط ...

متغیر تصادفی و توزیع وایبل (Weibull Distribution) — به زبان ساده

متغیر تصادفی «وایبل» (Weibull) یک متغیر تصادفی با مقادیر پیوسته است. تکیه‌گاه این متغیر تصادفی، اعداد حقیقی نامنفی است در نتیجه در مواردی که متغیر تصادفی مربوط به طول عمر باشد، می‌توان از این توزیع استفاده کرد. هر چند این ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.