الحاقی HEC_GeoRAS :: بیسین

تغییر الگوی استفاده از زمین و افزایش شهری شدن باعث بر هم خوردن پروسه های هیدرولوژیکی منطقه می گردد .افزایش مناطق نفوذ ناپذیر باعث بر هم خوردن تعادل طبیعی آب می گردد.کاهش نفوذ پذیری افزایش ...

آموزش ترسیم نمودار و یافتن معادله خط تمایل یا منحنی کالیبراسیون در اکسل

آشنایی با منحنی کالیبراسیون و خط تمایل و ترسیم نمودار ورودی و خروجی و Trend Line در اکسل و محاسبه‌ی معادله خط Trend Line با توابع SLOPE و INTERCEPT و CORREL و محاسبه‌ی خروجی یا Y با وارد کردن ورودی یا X و برعکس و رابطه‌ی طول فنر و وزنه و ...

بررسی روند و الگوی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از شاخص‌های

زمینه و هدف: امروزه آگاهی از کیفیت منابع آب زیرزمینی، روند و بررسی تغییرات مکانی آن در برنامه­ریزی و مدیریت پایدار منابع آب از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی ...

واژه نامه و اصطلاحات مهم آب زیرزمینی :: بیسین

منطقه یا ناحیه ای که آبهای زیرزمینی از سفره سفره های زیر آب خارج می شود. ممکن است جریان خروجی به یک رودخانه، دریاچه، چشمه، تالاب و غیره منتقل شود. افت - Drawdown. کاهش سطح آب زیرزمینی ناشی از پمپاژ.

برقراری سیستم هشدار سیل با استفاده از مدیریت یکپارچه مدل‌های

استخراج دبی پیک سیلاب با مدل HEC-HMS: برای مدل­سازی هیدرولوژیکی از روش مدلسازی توزیعی ModClark استفاده شد که برای این روش بارش سلولی در HEC-HMS مورد نیاز است. فایل مورد نظر توسط تطبیق یک شبکه با زیرحوزه­ها به­دست آمد که در این ...

پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب

هدف اصلی این پروژه استفاده از مدل‌سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از کد modflow و کاربرد تصاویر راداری جهت تعیین میزان فرونشست در این دشت و مدل‌سازی و پیش­بینی آن بوده است

یک مدل سازی مبتنی با GIS و تکنیک های AHP برای نقشه برداری مناطق بالقوه

1. مقدمه آب های زیرزمینی یکی از با ارزش ترین منابع طبیعی [ 1 ] و منابع تامین آب قابل اعتماد در تمام مناطق آب و هوایی در سراسر جهان [ 2 ] در نظر گرفته می شود. در محیط نیمه خشک حوضه اسفاکس، آب های زیرزمینی اصلی ترین تقاضا را تشکیل ...

هدایت هیدرولیک

هدایت هیدرولیک (به انگلیسی: Hydraulic conductivity)، با نماد K، نوعی ویژگی در خاک، سنگ و گیاهان آوندی است که سهولت جریان آب را در فضاهای خالی و شکاف‌ها نشان می‌دهد. میزان آن به میزان نفوذپذیری ماده و درصد رطوبت آن بستگی دارد.

بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی

یکی از محققان در پژوهشی، کیفیت آب زیرزمینی "دشت زاهدان" برای مصارف شرب و کشاورزی و صنعتی در دوره‌های خشکسالی و نرمال را ارزیابی کردند. بدین منظور داده‌های حاصل از آنالیز شیمیایی ۱۴ حلقه چاه ...

تغییرات آب زیرزمینی با grace

شناسایی تغییرات ذخایر آبی با استفاده از داده های GRACE – در سامانه گوگل ارث انجین. در این محصول آموزشی تغییرات آب زیرزمینی با grace مورد بررسی قرار گرفته و آموزشی موثر برای متخصصین و دانشجویانی ...

دانلود ویدئو آموزش فارسی و نمونه مسأله حل شده با نرم افزار SEEP/W

نرم افزار Geo – Studio از جمله برنامه های ژئوتکنیکی مبتنی بر المان های محدود (Finite elements) بوده و از طریق آن می توان آنالیزهایی از قبیل تنش کرنش، جریان، تراوش، پایداری شیب ها، آنالیز دینامیکی و هم چنین شرایط افت سریع را یررسی ...

آمار و احتمالات :: بیسین

از اهداف اساسی این سایت ارائه آمار خلاصه به صورت گرافیکی در قالب نمودار، جداول و تصاویر (نقشه) از آخرین وضعیت منابع آب کشور، شامل آب های سطحی و زیرزمینی، بدنه های آبی و تاسیسات انسان ساختی ...

گرمایش زمین‌گرمایی

حرارت می‌تواند از هر منبعی استخراج شود، مهم نیست چقدر سرد است، اما یک منبع گرم تر بهره‌وری بالاتری دارد. یک پمپ حرارتی با منبع زمینی از زمین یا آب زیرزمینی کم عمق (معمولا بیشتر از ۱۲–۱۰ درجه ...

حداقل تخلیه مایع Minimum liquid discharge

حداقل تخلیه مایع (MLD) فرآیندهای تخلیه مایع نزدیک به صفر است که جریان های پساب بسیار غلیظ تولید می کند. به طور معمول MLD به عنوان فرآیندی تعریف می شود که حداقل 95٪ آب را بازیابی می کند. در بعضی موارد ...

تغییرات آب زیرزمینی با grace

روش استخراج انواع پروداکت های سنجنده GRACE برای به منظور برآورد تغییرات سفره آب های زیرزمینی در Google Earth Engine. روش نمایش سری زمانی تغییرات تراز سفره آب های زیرزمینی سنجنده GRACE برای بازه زمانی بیش ...

جدول مقدار شماره منحنی رواناب

دانلود رایگان آموزش مدل سازی جریان آب زیرزمینی با modflow - gms; پروژه جامع هیدرولوژی-آنالیز منطقه ای، فیزیوگرافی، مدل بارش-رواناب; استخراج نقشه های ژئومورفولوژی با استفاده از gis

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.